Дуальна освіта

Ми допомагаємо технічним вишам готувати фахівців, здатних самостійно, швидко і якісно вирішувати складні інженерні завдання. А майбутнім випускникам – даємо шанс підвищити свою конкурентоздатність на ринку праці й максимально підготуватися до майбутньої інженерної роботи.

Як ми це робимо? Спільно з провідними технічними університетами Прогрестех-Україна створила комплекс програм дуального навчання. Вони дають студентам додаткові професійні знання й практичні навички у сфері високоінтелектуальних інженерних технологій.

В цій роботі наші ключові партнери – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (КПІ), Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут” (ХАІ) і багато інших ВНЗ країни.

До підтримки спільних з університетами навчальних програм ми залучили і свого основного замовника – компанію Boeing.

А почалося все 2014 року зі створення Спільного навчально-наукового центру КПІ і Прогрестех-Україна. Саме центр став універсальним майданчиком для реалізації більшості наших освітніх проектів. Потім поступово розширювалися географія, перелік і спрямованість програм.

Цільова підготовка магістрів
Цільова підготовка магістрів

У партнерстві з технічними університетами ми реалізуємо декілька програм цільової підготовки магістрів. Їх учасники мають можливість поєднати навчання в магістратурі з роботою в Прогрестех-Україна на посаді інженера й отримати реальний досвід участі в проектах компанії.

У Києві магістерське відділення створено на базі Спільного навчально-наукового центру КПІ і Прогрестех-Україна. Програма доступна для випускників будь-якого технічного вишу з дипломом бакалавра.

У Харкові діє Цільова спеціалізована програма підготовки магістрів у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є.Жуковського ХАІ.

Курси підготовки до працевлаштування
Курси підготовки до працевлаштування

Прогрестех-Україна проводить циклічні курси підготовки до працевлаштування для всіх охочих студентів-старшокурсників і випускників технічних університетів, які склали вступний іспит.

Заняття київських курсів “Основи конструювання авіаційної техніки” від літа 2014 р. проходять у класах Спільного навчально-наукового центру на базі КПІ. Восени 2017 року курси за подібною програмою почали діяти й у Харкові.

Набуті слухачами знання та практичні навички суттєво підвищують їхні шанси на працевлаштування в провідних інженерних компаніях авіаційної індустрії та інших високотехнологічних галузей промисловості.

Модернізація навчального процесу в технічних ВНЗ
Модернізація навчального процесу в технічних ВНЗ

Спільно з технічними вишами ми модернізуємо освітні програми і зміст навчальних курсів, беремо на практику в нашому конструкторському центрі студентів університетів – партнерів.

Компанія також сприяла створенню в КПІ двох нових магістерських спеціалізацій, затребуваних сучасним ринком інженерних послуг: “Технологія виробництва літальних апаратів” та “Інформаційні системи й технології в авіабудуванні”. При цьому викладачі випускаючих кафедр отримали можливість підвищити кваліфікацію на базі навчального центру компанії та пройти ознайомче стажування на заводах нашого партнера – компанії Boeing.

Розвиток освітньої інфраструктури вишів
Розвиток освітньої інфраструктури вишів

Для запровадження сучасних технологій у навчальний процес Прогрестех-Україна надає підтримку технічним вишам у переоснащенні лабораторій і навчальних класів, у випуску навчально-методичних посібників.

Наприклад, Спільний навчально-науковий центр на базі КПІ обладнано сучасною комп’ютерною технікою, він отримав ліцензії на програмне забезпечення CATIA V6. Це дало можливість Київській політехніці однією з перших у Східній Європі і першою в Україні ввести в навчальний процес використання CAD/CAM/CAE системи нового покоління, визнаної стандартом для провідних інженерних центрів авіаційної індустрії.