Інфраструктурні об'єкти

МАЙСТЕР-ПЛАНУВАННЯ АЕРОПОРТУ

Ми пропонуємо розробку майстер-плану як інструмента комплексного планування довгострокового розвитку аеропорту. Наш майстер-план ґрунтується на прогнозуванні авіатрафіку через заданий аеропорт та порівняльному аналізі конкурентного середовища. Ми проектуємо поетапний розвиток усієї інфраструктури аеропорту для забезпечення відповідного зростання його пропускної здатності. Даємо змогу замовникові ефективно спланувати капіталовкладення в інфраструктурні об’єкти, уникнути невиправданих і несумісних інвестицій, оптимізувати операційні витрати, підвищити рівень сервісу для пасажирів і привабливість аеропорту для авіакомпаній.

БУДІВЛІ АВІАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Компанія проектує пасажирські та вантажні термінали, ангари для технічного обслуговування й ремонту повітряних суден, інші виробничі будівлі та споруди авіаційної інфраструктури аеропорту. Ми пропонуємо компактну забудову території та оригінальні архітектурні рішення. Забезпечуємо ергономіку робочих місць і оптимальне планування технологічних зон. У наших проектах потужність об'єктів авіаційної інфраструктури неодмінно корелюється з прогнозною динамікою інтенсивності рейсів та обсягами перевезень у періоди розрахункового пікового завантаження з урахуванням усіх типів повітряних суден, котрі планує приймати аеропорт.

АЕРОДРОМНІ ПОКРИТТЯ

Ми виконуємо розрахунки і проектування штучних покриттів усіх елементів аеродрому - злітно-посадкових смуг, руліжних доріжок, перонів (місць стоянки повітряних суден) і майданчиків спеціального призначення. Обстежуємо покриття для сертифікації аеродромів. На базі власної дослідної лабораторії здійснюємо оцінку тримкості (несучої здатності) твердих покриттів неруйнівним методом. Пропонуємо проектні рішення з реконструкції всіх типів покриттів. Розробляємо рекомендації щодо режимів експлуатації аеродромних покриттів заявленими типами повітряних суден, у тому числі - за запитом аеропортів, що зацікавлені приймати нові літаки більшої місткості.

ОБ'ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

Прогрестех-Україна проектує будівництво нових, а також розширення й реконструкцію діючих об'єктів управління повітряним рухом (УПР). Наші проекти базуються, зокрема, на таких чинниках, як інтенсивність польотів у зоні відповідальності диспетчерської служби, прогнозний обсяг злітно-посадкових операцій в аеропорту, типи літаків, що обслуговуються, та посадкова категорія аеродрому за ІКAO. Ми пропонуємо комплексні архітектурно-будівельні рішення для об’єктів аеронавігаційного й радіотехнічного призначення. Складаємо найефективнішу й найбільш інтегровану конфігурацію функціональних систем управління повітряним рухом та контролю наземних операцій.

ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

Наш конструкторський центр надає послуги з розрахунку і проектування інженерних мереж та систем забезпечення діяльності аеропортового комплексу, включно із засобами диспетчеризації інженерної інфраструктури. Ми пропонуємо замовникам оптимальну конфігурацію й мінімальну протяжність інженерних комунікацій з урахуванням планів подальшої розбудови території аеропорту. Виконуємо замовлення на інфраструктурні проекти, спрямовані на скорочення часу обслуговування повітряних суден, на оптимізацію технологічних процесів, збільшення пропускної здатності аеродрому та підвищення класу аеродромного комплексу за класифікацією ІКAO.

Повний перелік послуг

Майстер-планування і проектування аеропортів

Пропонуємо замовнику:

 • аналіз території будівництва,
 • майстер-план аеропорту, що містить (але не обмежується), зокрема:
  • генеральний план,
  • план землекористування,
  • прогнозування інтенсивності повітряного руху, пасажирських і вантажних потоків,
  • варіанти розвитку інфраструктури,
  • функціональне зонування службово-технічної території,
  • планування систем аеронавігаційного забезпечення та об'єктів УПР,
  • планування інженерних мереж і потреб у забезпеченні аеропорту енергоносіями й водою,
  • оцінку впливу на навколишнє середовище,
 • обґрунтування відведення землі,
 • проект інтеграції аеропорту в наявну транспортну інфраструктуру,
 • схеми під'їзних і внутрішніх портових транспортних комунікацій,
 • концептуальні проекти окремих будівель і споруд,
 • проекти будівництва, розширення та реконструкції ЗПС, руліжних доріжок, перонів (місць стоянки) та інших елементів аеродрому.


Технологічні будівлі та споруди авіаційної інфраструктури

Пропонуємо:

 • технологічні й архітектурно-будівельні рішення для пасажирських і вантажних терміналів, ангарів (ТОіР повітряних суден) та інших виробничих будівель і споруд авіаційної інфраструктури,
 • розрахунок пропускної спроможності терміналів,
 • обґрунтування необхідної площі (терміналів, ангарів тощо),
 • дизайн і 3D візуалізацію,
 • розрахунок і проектування несучих конструкцій,
 • проекти:
  • системи авіаційної безпеки,
  • інженерних мереж,
  • інформаційних систем.


Проектування й аналіз аеродромних покриттів

Виконуємо:

 • проектування аеродромних покриттів за стандартами ІКAO, а також країни розташування об'єкта,
 • вимірювання нерівностей поверхні з використанням високоточного профілометричного обладнання,
 • оцінку фактичної несучої здатності штучних покриттів методом ACN-PCN, визначення PCN експериментально-теоретичним методом через натурні штампові випробування (неруйнівний метод контролю),
 • визначення стану поверхні покриттів,
 • розрахунок геометричних розмірів і план маркування аеродромних покриттів,
 • проекти реконструкції елементів аеродрому на підставі аналізу їхнього фактичного стану,
 • технічний та авторський нагляд.


Об'єкти управління повітряним рухом

Проектуємо:

 • центри управління повітряним рухом,
 • командно-диспетчерські пункти,
 • радіотехнічне обладнання та авіаційний електрозв'язок,
 • метеозабезпечення,
 • системи посадки літаків відповідно до мінімумів ІКAO за I, II і III категоріями.


Системи й об'єкти інженерної інфраструктури аеропорту

Проектуємо мережі й системи:

 • світлосигнальні,
 • освітлення будівель і споруд.
 • енергопостачання,
 • водопостачання й водовідведення,
 • опалення, вентиляції та кондиціонування,
 • контролю доступу, відеоспостереження й охорони території,
 • телефонного зв'язку й управління,
 • радіозв'язку та радіофікації,
 • пожежної та охоронної сигналізації.


Промислово-цивільне проектування

Проектуємо:

 • авіабудівні складальні комплекси,
 • агрегатні заводи,
 • тренажерні комплекси,
 • промислові будівлі та споруди,
 • адміністративно-побутові будівлі,
 • будівлі громадського призначення,
 • логістичні центри,
 • очисні споруди.

 

Реалізовані проекти