ВАКАНСІЇ

Завдяки великому переліку інженерних послуг, інноваційності та сталому зростанню компанії – можливість долучитися до нашої команди має дедалі ширше коло спеціалістів. Серед них – фахівці в новому для нас сегменті інтелектуальних послуг – створенні ПЗ з обробки даних для аеронавігації цивільних повітряних суден. З урахуванням специфіки IT сфери (мова ділової комунікації, технічної документації та всього масиву матеріалів для роботи й подальшого професійного зростання) інформацію щодо IT-вакансій наведено англійською.


Загалом на цій сторінці представлено як відкриті, так і тимчасово неактивні вакансії. Жодних обмежень на дії здобувача така градація не накладає. Ми будемо раді Вашій заявці на будь-яку із зазначених нижче посад. Документи, подані на неактивні вакансії, поповнять кадровий резерв на позиції штатного розпису компанії.

Інженер з експлуатаційної підтримки

Розглядаємо претендентів, які опанували компетенції у сферах експлуатаційної підтримки й технічного обслуговування літаків комерційної авіації, підтримання льотної придатності цивільних повітряних суден.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

Обов'язки:

 • участь у розробленні рішень та підготовці технічної документації із розрахунку на міцність елементів конструкції літака, а також у випуску технічної ремонтної документації;
 • підготовка й оформлення повідомлень, сервісних листів, сервісних бюлетенів або інших видів технічної інформації за результатами доопрацювання конструкції повітряного судна та внесення змін до експлуатаційної / ремонтної документації;
 • обробка отриманих запитів у координації із суміжними проєктними групами, підприємствами й організаціями, у тому числі з розробниками й виробниками літаків, постачальниками обладнання, експлуатантами повітряних суден, компаніями з технічного обслуговування та ремонту авіатехніки.

Загальні вимоги до претендентів:

 • вища технічна освіта (переважно, авіаційна);
 • не менш як 3-річний досвід роботи з технічного обслуговування літаків у штаті авіакомпанії або MRO провайдера;
 • навички роботи з АММ і SRM;
 • практика застосування основних нормативних документів міжнародного повітряного права з питань сертифікації, експлуатації та технічного обслуговування літаків цивільної авіації;
 • володіння англійською мовою на рівні не нижче Intermediate.

Навички та знання, що забезпечують претендентам додаткові переваги:

 • досвід роботи з конструкторською документацією;
 • упевнене виконання базових проєктувальних розрахунків на міцність;
 • обізнаність із конструктивними відмінностями повітряних суден цивільного флоту Boeing.
Інженер із міцності

Розглядаємо претендентів із досвідом роботи в галузі розрахунків на міцність конструкцій для авіабудування та інших галузей машинобудування, а також випускників технічних ВНЗ і студентів останнього курсу навчання.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

Обов’язки:

 • проведення аналізу міцності конструкцій літака на стадії проєктування;
 • проведення аналізу міцності конструкцій із дефектами, що виникли в процесі виробництва й експлуатації;
 • виконання розрахунків конструкцій на живучість;
 • координація дій із групами конструкторів і/або технологів із метою оптимізації конструкцій і забезпечення загальних вимог до виробу.

Загальні вимоги до претендентів:

 • вища технічна освіта (переважно «Динаміка й міцність машин», «Прикладна механіка» або інші спеціальності за неодмінної наявності практики застосування знань із перерахованих нижче курсів);
 • навички застосування знань із курсів: теоретична механіка (визначення центру ваги тіла, реакцій опор, аналіз незмінності і ступеня статичної невизначеності конструкцій тощо), деталі машин (перевірка міцності болтових, клепаних та інших з’єднань), матеріалознавство (механічні властивості сталевих, алюмінієвих і титанових сплавів), опір матеріалів (аналіз міцності й жорсткості статично визначених і невизначених систем);
 • впевнена побудова епюр внутрішніх силових чинників усіх видів для довільних зовнішніх навантажень, визначення геометричних характеристик поперечних перерізів будь-якої форми (центрів ваги, положення головних осей, моментів і радіусів інерції, статичних моментів тощо), проведення розрахунків балок на міцність і жорсткість (визначення прогинів і кутів поворотів) під час розтягування, згинання, кручення, стійкості, складного опору;
 • володіння англійською мовою на рівні Elementary.

Додаткові переваги дістають претенденти, які мають практичні навички з таких робіт:

 • розрахунки на міцність типових з’єднань;
 • розрахунки на міцність ферменних конструкцій і тонкостінних елементів;
 • аналіз міцності деталей із концентраторами напружень;
 • аналіз міцності деталей, що деформуються НЕпружно (у тому числі із застосуванням методу редукційних коефіцієнтів);
 • аналіз міцності деталей із використанням будь-яких програмних пакетів на базі МСЕ/МКЕ (вибір адекватних умов закріплення й навантаження, типів скінченних елементів, їхніх властивостей, розміру й форми, типу розрахунку та критеріїв міцності);
 • розрахунок деталей і конструкцій на міцність від втоми;
 • аналіз живучості конструкцій;

а також знаннями:

 • конструкції літака.
Інженер-технолог складальних процесів

Розглядаємо претендентів із досвідом роботи інженером-технологом (складання й установлення вузлів і агрегатів), а також випускників вищих технічних навчальних закладів і студентів останнього курсу навчання.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

Обов'язки:

 • розробка технологічних процесів виготовлення деталей;
 • підготовка технологічних процесів складання вузлів і агрегатів та їхнього встановлення;
 • визначення технічних вимог до інструментів і оснастки, деталей і складальних одиниць;
 • оптимізація технологічних процесів (в т.ч. термінів, трудомісткості, економічної ефективності);
 • координація дій (англійська мова!) з конструкторськими центрами і виробничими підрозділами замовника.

Загальні вимоги до претендентів:

 • вища технічна освіта (переважно, авіаційна);
 • базові знання технології виготовлення деталей, складання й установлення вузлів, агрегатів (процеси, методи й технічні засоби виготовлення деталей і складальних одиниць, стадії та різновиди складальних робіт, технологічне обладнання й оснастка);
 • знання стандартів виконання, оформлення та обігу конструкторської документації (креслення, специфікації, виробничі інструкції, сповіщення та ін.), бездоганне читання конструкторських документів;
 • володіння англійською мовою на рівні не нижче Intermediate.
 • робота в додатках Microsoft Office (Excel, Outlook, PowerPoint) на рівні впевненого користувача;

Додаткові переваги дістають претенденти, які мають навички:

 • роботи в системах автоматизованого проєктування SOLIDWORKS, AUTOCAD, UNIGRAPHICS;
 • виконання тривимірної симуляції виробничих процесів і проєктування цехів;
 • програмування процесів складання й установлення кріпильних елементів у серійному виробництві;
 • аналізу складальних допусків, розмірних ланцюгів, розмірного аналізу 3D конструкцій;

а також знання:

 • конструкції літака.
Інженер-конструктор систем літака

Розглядаємо претендентів, які мають досвід розробки систем літака, вертольоту, інших транспортних засобів та продуктів машинобудування, а також випускників технічних ВНЗ і студентів останнього курсу навчання.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

Обов'язки:

 • компонування і взаємне ув’язування деталей і вузлів (забезпечення компактності проєктованих конструкцій та агрегатів, зручності їхнього огляду й доступності для обслуговування);
 • розробка й оформлення конструкторської документації (креслень і моделей деталей та складальних одиниць, специфікацій);
 • координація дій із проєктними групами з міцності і/або технологічної підтримки, оптимізація конструкцій для забезпечення загальних вимог до виробу;
 • конструкторський супровід виробництва.

Загальні вимоги до претендентів:

 • вища технічна освіта (переважно, авіаційна або в галузі конструювання технічних систем);
 • практичний досвід випуску конструкторської документації відповідно до стандартів її розробки, оформлення та обігу;
 • володіння англійською мовою на рівні не нижче Pre-intermediate.
 • навички застосування графічних додатків для 3D моделювання (бажано мати досвід роботи в CATIA);

Додаткові переваги дістають претенденти, які мають професійні знання з таких питань:

 • конструкція літака;
 • системи літака (у тому числі електрична, гідравлічна, паливна, життєзабезпечення, керування літаком);
 • типи бортового обладнання, методи монтажу і з’єднання електричних джгутів, розміщення і кріплення обладнання;

а також навички:

 • читання принципових електричних схем.

Back-end Engineer

We are looking for experienced Software Engineers that are passionate about building new technologies for digital transformation driving innovation in the aviation industry. 

Місто: Київ

Статус: Відкрита

The research and software prototyping projects include elements of machine learning, analysis of big data, and deriving insights behind multiple data sources. Technologies can include image recognition & computer vision, automatic speech recognition, natural language processing, and data science. The candidates will apply these methods and technologies to real-world challenges of the aviation industry.

Responsibilities:

 • Performs development, maintenance, and unit tests for a software computer software configuration item by utilizing software development environments and programming languages in order to implement design and satisfy allocated requirements.
 • Performs code walkthroughs. Develops/decomposes, documents and maintains designs for a software computer software component consistent with the defined architecture and requirements/regulations by applying established methods and practices.
 • Ensures application of best practices.
 • Supports integration efforts of complex systems, applying comprehensive knowledge of system domain areas to resolve complex integration issues.
 • Prioritizes development tasks and supports detail design reviews.
 • Performs computer software component requirements change assessment.
 • Supports requirements team lead in negotiating computer software configuration item interfaces and Requirements.
 • Participates in internal and external design reviews, when required.

The ideal candidate for the Staff Back-end Engineer will possess the following skills and experience:

 • Programming experience: JAVA 8 (Spring/Boot), JAVA 10, Python, Jama, Jira, Taiga, Trello, Docker, SonarQube, IntelliJ IDEA/Eclipse, Spring Cloud, Spring Security, JPA, Coverity, Git, Jenkins, Container orchestration.
 • Development experience: Agile Software Development, Server-side tools and service infrastructures, Microsoft Azure will be a plus, Docker containers, RESTful APIs, software architecture , testing & debugging, unit testing, expertise with multi-threading and concurrency, experience with hybrid desktop applications will be a plus.
 • Database experience: MySQL, MongoDB, Oracle, SQLServer, Apache, Linux NoSQL: datastream processing: KAFKA, SPARK, etc. is a plus; ontology engineering (RDF, SPARQL, Apache Jena) would be a plus.

General requirements:

 • Develop and manage API resources across devices
 • Understanding of system architecture & data science, understanding of cloud development
 • Application development that provides support, security, and content-management for the front-end
 • Familiarity with front-end web technologies
 • Adept at problem-solving & critical thinking, attention to detail
 • Good communication skills and teamwork
 • Good understanding of the project and software development lifecycle, preferably experience in Agile/Scrum methodology
 • Strong English skills, written and spoken

We offer:

 • The opportunity to work with the biggest players in the aviation world
 • Direct influence on the future of aviation
 • Working in the international team
 • Care of your body, soul, and well-being
 • After work activities
Front-end Engineer

We are looking for experienced Software Engineers that are passionate about building new technologies for digital transformation driving innovation in the aviation industry.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

The research and software prototyping projects include elements of machine learning, analysis of big data, and deriving insights behind multiple data sources. Technologies can include image recognition & computer vision, automatic speech recognition, natural language processing, and data science. The candidates will apply these methods and technologies to real-world challenges of the aviation industry.

Responsibilities:

 • Performs development, maintenance, and unit tests for a software computer software configuration item by utilizing software development environments and programming languages in order to implement design and satisfy allocated requirements.
 • Performs code walkthroughs. Develops/decomposes, documents and maintains designs for a software computer software component consistent with the defined architecture and requirements/regulations by applying established methods and practices.
 • Ensures application of best practices.
 • Supports integration efforts of complex systems, applying comprehensive knowledge of system domain areas to resolve complex integration issues.
 • Prioritizes development tasks and supports detail design reviews.
 • Performs computer software component requirements change assessment.
 • Supports requirements team lead in negotiating computer software configuration item interfaces and Requirements.
 • Participates in internal and external design reviews, when required.

The ideal candidate will possess the following skills and experience:

 • Programming experience: Jira, Angular or React, Coverity, Git, Jenkins, Python, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, JavaScript libraries, Bootstrap, Type Script, Material UI, Trello.
 • Development experience: Agile Software Development, Server-side tools and service infrastructures, Microsoft Azure will be a plus, Docker containers, RESTful APIs, testing & debugging, unit testing, acceptance testing, expertise with multi-threading and concurrency, cross-browser development, responsive & mobile design, experience with hybrid desktop applications will be a plus.

General requirements:

 • Creativity and willingness to learn;
 • Basic understanding of user interface design and user experience;
 • Basic understanding of the user using tools such as user personas and golden thread;
 • Adept at problem-solving & critical thinking, attention to detail;
 • Good communication skills and teamwork;
 • Good understanding of the project and software development lifecycle, preferably experience in Agile/Scrum methodology;
 • Strong English skills, written and spoken.

We offer:

 • The opportunity to work with the biggest players in the aviation world
 • Direct influence on the future of aviation
 • Working in the international team
 • Care of your body, soul, and well-being
 • After work activities
Mobile (iOS) developer

We are looking for experienced Software Engineers that are passionate about building new technologies for the air transport to create prototypes for technical and architectural validation as well as human-in-the-loop evaluations.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

Responsibilities:

 • Performs development, maintenance, and unit tests for a software computer software configuration item by utilizing software development environments and programming languages in order to implement design and satisfy allocated requirements.
 • Ensures application of best practices.
 • Supports integration efforts of complex systems, applying comprehensive knowledge of system domain areas to resolve complex integration issues.
 • Prioritizes development tasks and supports detail design reviews.
 • Participates in internal and external design reviews, when required.

Key areas:

 • Communication skills: it is crucial to us that you will have high communication skills. You need to be able to elaborate on topics, explain problems and solutions, guide and mentor your teams
 • International environment: you will be working with a team in Ukraine and external teams outside the office (remote cooperation)
 • Agile, SAFe understanding: We need you to be Agile and experienced in establishing and implementing development practices and standards across multiple agile development teams
 • Process understanding: You need to be able to guide us through software engineering processes
 • At least 3 years of commercial experience in development

The ideal candidate for the Mobile (iOS) developer will possess the following skills and experience:

 • Tech stack: Swift / TypeScript
 • Development experience: Agile Software Development, iOS applications:
  - highly appreciated any experience with porting web application to any mobile platforms; cross platform web development;
  - familiarity with Objective-C will be a plus;
  - familiarity (at least pet-projects) with iOS frameworks such as Core Data, Core Animation, CoreLocation, Realm, UIKit, autolayout;
  - strong design patterns, IoC, DI, SOLID;
  - experience in iOS apps publishing at the App Store.
 • Previous Frontend development experience is welcome: such as HTML, CSS, JavaScript, Angular etc.
 • Tool experience: Management tracking system (Jama, Jira), Coverity, Gitlab, BitBucket, Jenkins.
 • Strong English skills, both spoken and written.

We offer:

 • The opportunity to work with the biggest players in the aviation world
 • Direct influence on the future of aviation
 • Working in international teams
 • Care of your body, soul, and well-being (football, medical insurance, sports card, social package, and many, many more)
 • After work activities
Інженер-конструктор планера повітряного судна

Розглядаємо претендентів, які мають досвід розробки конструкції планера літака або вертольоту, а також випускників вищих технічних навчальних закладів і студентів останнього курсу навчання.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

Обов'язки:

 • компонування і взаємне ув’язування деталей і вузлів (забезпечення компактності проєктованих конструкцій та агрегатів, зручності їхнього огляду й обслуговування);
 • розробка та оформлення конструкторської документації (креслень і моделей деталей та складальних одиниць, специфікацій);
 • координація дій із проєктними групами з міцності і/або технологічної підтримки, оптимізація конструкцій для забезпечення загальних вимог до виробу;
 • конструкторський супровід виробництва.

Загальні вимоги до претендентів:

 • вища технічна освіта (переважно, авіаційна);
 • практичний досвід випуску конструкторської документації відповідно до стандартів її розробки, оформлення й обігу;
 • володіння англійською мовою на рівні не нижче Pre-intermediate.
 • навички використання графічних додатків для 3D моделювання (бажано мати досвід роботи в CATIA);
 • знання номенклатури конструкційних матеріалів та їхніх властивостей;

Додаткові переваги дістають претенденти, які мають професійні знання з питань:

 • конструкції літака;
 • складальних процесів;

а також навички:

 • проєктування каркасних деталей (кронштейни, листові деталі, механічно оброблювані деталі машин);
 • проведення базових проєктувальних розрахунків на міцність.

Інженер-конструктор із розробки інтер'єрів літака

Розглядаємо претендентів, які мають досвід проєктування стільникових конструкцій і деталей із неметалевих матеріалів, включно з композитами, а також випускників технічних вишів і студентів останнього курсу навчання.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

Обов’язки:

 • компонування і взаємне ув’язування деталей і вузлів (забезпечення компактності проєктованих конструкцій та агрегатів, зручності їхнього огляду й обслуговування);
 • розробка й оформлення конструкторської документації (креслень і моделей деталей та складальних одиниць, специфікацій);
 • координація дій із проєктними групами з міцності і/або технологічної підтримки, оптимізація конструкцій для забезпечення загальних вимог до виробу;
 • конструкторський супровід виробництва.

Загальні вимоги до претендентів:

 • вища технічна освіта (переважно, авіаційна або в галузі конструювання й виробництва деталей із композитних матеріалів);
 • практичний досвід випуску конструкторської документації відповідно до стандартів її розробки, оформлення й обігу;
 • володіння англійською мовою на рівні не нижче Pre-intermediate;
 • навички застосування графічних додатків для 3D моделювання (бажано мати досвід роботи в CATIA);

Додаткові переваги мають претенденти, які володіють професійними знаннями з питань:

 • конструкції літака;
 • принципів проєктування стільникових конструкцій, деталей із композитних матеріалів і пластмас;
 • конструкцій, механізмів кріплення і способів установлення елементів інтер’єра салону транспортного засобу (повітряний, водний, наземний транспорт);

а також навичками:

 • проєктування агрегатів із композитних матеріалів.
Інженер-технолог із матеріалів і процесів

Розглядаємо претендентів із досвідом роботи інженером-технологом (виготовлення агрегатів із неметалевих, у тому числі композитних матеріалів) в авіаційній та інших галузях промисловості, а також випускників технічних вишів.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

Обов'язки:

 • визначення допустимості застосування тих чи інших матеріалів у конструкціях елементів інтер'єра літака, а також припустимості поєднання в одній конструкції різних матеріалів;
 • перевірка конструкторської документації на відповідність сертифікаційним вимогам із горючості, токсичності та димовиділення (креслення, специфікації вузлів і агрегатів, виробничі інструкції);
 • розробка для інженерів-конструкторів довідкової документації із застосування матеріалів;
 • складання, за потреби, запитів на проведення випробувань на вогнестійкість різних матеріалів та їхніх сполук.

Загальні вимоги до кандидатів:

 • вища технічна освіта, бажано авіаційна (технологія виробництва деталей і агрегатів із неметалевих, у т.ч. композиційних матеріалів);
 • навички підготовки вимог до деталей і складальних одиниць;
 • досвід роботи з технічною документацією відповідно до вимог і норм із розробки, оформлення та обігу документів; бездоганне читання конструкторської документації;
 • володіння англійською мовою на рівні не нижче «Intermediate» (упевнене читання й переклад текстів, у тому числі технічних, здатність вести ділове листування з колегами та замовником, обговорювати робочі питання у форматах усної ділової комунікації);
 • робота в додатках Microsoft Office (Excel, Outlook, PowerPoint) на рівні упевненого користувача;
 • уважність, відповідальність, добра пам'ять, технічна ерудиція.

Додаткові переваги дістають претенденти, які мають навички:

 • роботи в системах автоматизованого проєктування SOLIDWORKS, AUTOCAD, UNIGRAPHICS;
 • розробки технологічних процесів виготовлення елементів інтер'єра літака з неметалевих матеріалів;

а також знання:

 • конструкції літака;
 • номенклатури матеріалів, що застосовуються в авіабудуванні.
Machine learning engineer

We are looking for experienced Software Engineers that are passionate about building new technologies for digital transformation driving innovation in the aviation industry. 

Місто: Київ

Статус: Неактивна

The research and software prototyping projects include elements of machine learning, analysis of big data, and deriving insights behind multiple data sources. Technologies can include image recognition & computer vision, automatic speech recognition, natural language processing, and data science. The candidates will apply these methods and technologies to real-world challenges of the aviation industry.

Responsibilities:

 • Ensures application of best practices.
 • Supports handling and processing of large sets of data
 • Supports building neural networks and machine learning applications for diverse use cases, including computer vision and automatic speech recognition
 • Use and train efficient systems to recognize patterns, while being creative in augmentation of training sets, seeking out new ways to generate and augment data
 • Communicate and document clearly and concisely best practices and failed attempts in creating, training, and applying machine learning applications. Derive best practices and new use cases from both failures and successes
 • Participates in internal and external design reviews, when required.

The ideal candidate for the Staff Back-end Engineer will possess the following skills and experience:

 • Data analytics: Python, R, C++/#, SQL; Linux, Java will be a plus.
 • Big Data cluster: Hadoop, Hue, Hive, Spark, Postgis, mongoDB.
 • Tools: JupyterHub, GitLab, Rstudio.
 • Machine learning platforms, e.g. PyTorch, Tensorflow, Microsoft Azure, IBM Watson Studio, Deep Cognition, Anaconda Enterprise.
 • Software development and architecture.

General requirements:

 • Good understanding and experience with neural networks, artificial intelligence, and machine learning, and its applications to diverse use cases, including computer vision and automatic speech recognition.
 • Comfortable with deep-diving & investigating large data sources.
 • Curiosity to analyze large data sources in new ways.
 • Knowledge of methods to create and efficiently train systems to recognize patterns, including creativity in augmentation of training sets.
 • Strong math skills, including statistics, probability, predictions, calculus, algebra, Bayesian algorithms and logic.
 • Computer science: data structures, logic, & efficiency.
 • Deep understanding of algorithms.
 • Adept at problem-solving & critical thinking, attention to detail.
 • Good English skills, written and spoken

We offer:

 • The opportunity to work with the biggest players in the aviation world
 • Direct influence on the future of aviation
 • Working in international team
 • Care of your body, soul, and well-being
 • After work activities
Automation QA Engineer

We are looking for experienced Software Engineers that are passionate about building new technologies for the air transport to create prototypes for technical and architectural validation as well as human-in-the-loop evaluations.

Місто: Київ

Статус: Неактивна

Responsibilities:

 • Owning all QA activities including automation and building test infrastructure.
 • Estimating, prioritizing, planning, and executing testing activities.
 • Maintaining and extending QA automation on the project.
 • Developing functional tests scenarios.
 • Developing and supporting testing infrastructure .

Key areas:

 • Communication skills: it is crucial to us that you will have high communication skills. You need to be able to elaborate on topics, explain problems and solutions, guide and mentor your teams.
 • International environment: you will be working with a team in Ukraine and external teams outside the office (remote cooperation).
 • Leadership skillset: As a leader, you will be responsible for building the environment and prioritize development tasks and activities.
 • Agile, SAFe understanding: We need you to be Agile and experienced in establishing and implementing development practices and standards across multiple agile development teams.
 • Process understanding: You need to be able to guide us through software engineering processes.
 • At least 2 years of experience in those areas.

The ideal candidate for the Staff Automation QA Engineer will possess the following skills and experience:

 • 4+ years of test automation with Java.
 • Expert in use of unit testing frameworks.
 • Knowledge of Bash, Power shell or similar scripting language.
 • Understanding of OOP and SOLID software development principle.
 • Knowledge or previous experience with BDD and Gherkin.
 • Knowledge of RESTful web services design principles.
 • Knowledge of Jenkins.
 • Experience with Linux/Unix.

Tools experience: JUnit, TestNG,Selenium, Karate, Jmeter, Hyphothesis,m OWASP-Nettacker, Metasploit, Gatling, Locust, Jmeter, Visual regression tools.

We offer:

 • The opportunity to work with the biggest player in the aviation world – The Boeing Company.
 • Direct influence on the future of aviation.
 • Working in international teams.
 • Participation in well-known IT conferences.
 • Care of your body, soul, and well-being (football, medical insurance, sports card, social package, and many, many more).
 • Many sports initiatives.
 • After work activities.
DevOps Engineer

We are looking for experienced Software Engineers that are passionate about building new technologies for the air transport to create prototypes for technical and architectural validation as well as human-in-the-loop evaluations.

Місто: Київ

Статус: Неактивна

Responsibilities:

 • Develop and manage CI/CD process for different types of application and automate as many processes as possible.
 • Manage and support customer environments in Microsoft Azure cloud.
 • Consult customers on technical aspects of installation, sizing, scaling.
 • Support leadership with resource planning activities by providing technical insight into upcoming and ongoing project deliverables.
 • Represent the domain-specific team during broad strategic discussions, driving discussions with senior management and other architects regarding trade-offs, best practices, project management and risk mitigation.
 • Collaborate with production support and run services team to resolve near-term domain-specific architectural issues and to remove architectural design debt.
 • Manage the full release process.

Key areas:

 • Communication skills: it is crucial to us that you will have high communication skills. You need to be able to elaborate on topics, explain problems and solutions, guide and mentor your teams.
 • International environment: you will be working with a team in Ukraine and external teams outside the office (remote cooperation).
 • Leadership skillset: As a leader, you will be responsible for building the environment and prioritize development tasks and activities.
 • Agile, SAFe understanding: We need you to be Agile and experienced in establishing and implementing development practices and standards across multiple agile development teams.
 • Process understanding: You need to be able to guide us through software engineering processes.
 • At least 2 years of experience in those areas.

The ideal candidate for the Staff DevOps Engineer will possess the following skills and experience:

 • Good understanding of the project and software development lifecycle, preferably experience in Agile/Scrum methodology.
 • Solid understanding and experience in working with high availability, high performance, multi-data center systems and cloud environments.
 • Strong analytical, problem-solving and synthesizing skills.
 • Ability to specify requirements and procedures for routine maintenance and operations.
 • Proven experience in moving applications from development stage into operations.

Expertise:

 • Excellent knowledge of Linux systems.
 • Programming skills (understanding of important principles, like Open-Close, DRY etc.).
 • Experience with virtualization systems.
 • Experience in administration and configuration of project management systems.
 • Understanding of CI\CD process and experience with build tools like Jenkins.
 • Excellent knowledge in the field of CLI scripts (Bash).
 • Tools: Docker, Swarm/Compose, Ansible, fabric, Git.
 • Azure knowledge is a plus.

We offer:

 • The opportunity to work with the biggest player in the aviation world – The Boeing Company.
 • Direct influence on the future of aviation.
 • Working in international teams.
 • Participation in well-known IT conferences.
 • Care of your body, soul, and well-being (football, medical insurance, sports card, social package, and many, many more).
 • Many sports initiatives.
 • After work activities.