ВАКАНСІЇ

Завдяки великому переліку інженерних послуг, інноваційності та сталому зростанню компанії – можливість долучитися до нашої команди має дедалі ширше коло спеціалістів. Серед них – фахівці в новому для нас сегменті інтелектуальних послуг – створенні ПЗ з обробки даних для аеронавігації цивільних повітряних суден. З урахуванням специфіки IT сфери (мова ділової комунікації, технічної документації та всього масиву матеріалів для роботи й подальшого професійного зростання) інформацію щодо IT-вакансій наведено англійською.


Загалом на цій сторінці представлено як відкриті, так і тимчасово неактивні вакансії. Жодних обмежень на дії здобувача така градація не накладає. Ми будемо раді Вашій заявці на будь-яку із зазначених нижче посад. Документи, подані на неактивні вакансії, поповнять кадровий резерв на позиції штатного розпису компанії.

Інженер-технолог складальних процесів

Розглядаємо претендентів із досвідом роботи інженером-технологом (складання й установлення вузлів і агрегатів), а також випускників вищих технічних навчальних закладів і студентів останнього курсу навчання.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

Обов'язки:

 • розробка технологічних процесів виготовлення деталей;
 • підготовка технологічних процесів складання вузлів і агрегатів та їхнього встановлення;
 • визначення технічних вимог до інструментів і оснастки, деталей і складальних одиниць;
 • оптимізація технологічних процесів (в т.ч. термінів, трудомісткості, економічної ефективності);
 • координація дій (англійська мова!) з конструкторськими центрами і виробничими підрозділами замовника.

Загальні вимоги до претендентів:

 • вища технічна освіта (переважно, авіаційна);
 • базові знання технології виготовлення деталей, складання й установлення вузлів, агрегатів (процеси, методи й технічні засоби виготовлення деталей і складальних одиниць, стадії та різновиди складальних робіт, технологічне обладнання й оснастка);
 • знання стандартів виконання, оформлення та обігу конструкторської документації (креслення, специфікації, виробничі інструкції, сповіщення та ін.), бездоганне читання конструкторських документів;
 • володіння англійською мовою на рівні не нижче Intermediate.
 • робота в додатках Microsoft Office (Excel, Outlook, PowerPoint) на рівні впевненого користувача;

Додаткові переваги дістають претенденти, які мають навички:

 • роботи в системах автоматизованого проєктування SOLIDWORKS, AUTOCAD, UNIGRAPHICS;
 • виконання тривимірної симуляції виробничих процесів і проєктування цехів;
 • програмування процесів складання й установлення кріпильних елементів у серійному виробництві;
 • аналізу складальних допусків, розмірних ланцюгів, розмірного аналізу 3D конструкцій;

а також знання:

 • конструкції літака.
Інженер-конструктор електричних систем

Розглядаємо кандидатів з досвідом роботи інженером-конструктором електричних систем, а також випускників технічних ВНЗ і студентів останнього курсу навчання.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

Обов'язки:

 • розробка та оформлення технічної документації (детальні, складальні, установчі креслення і моделі, специфікації) для установок електрообладнання та електричних комунікацій від концептуальної стадії до виробництва деталей, координація з групою міцності і технологів для забезпечення всіх необхідних вимог;
 • проектувальний розрахунок елементів установки кабелів і блоків, включаючи вибір кріплення;
 • оптимізація конструкцій з точки зору вартості і ваги.

Загальні вимоги до претендентів:

 • вища технічна освіта;
 • знання англійської мови не нижче «Intermediate»;
 • базові знання з розробки принципових електричних схем, роботи та підключення електрообладнання;
 • досвід роботи в системах автоматизованого проектування (наприклад, CATIA, NX, Creo, SolidWorks);
 • впевнений користувач Microsoft Office (Excel, Outlook, PowerPoint).

Навички, що дають додаткові переваги:

 • досвід роботи в області електросистем літаків (розробка і випуск КД з електроустаткування і електричних комунікацій);
 • досвід роботи з Visual Basic;
 • знання конструкції літака.
Інженер-конструктор із розробки інтер'єрів літака

Розглядаємо претендентів, які мають досвід проєктування стільникових конструкцій і деталей із неметалевих матеріалів, включно з композитами, а також випускників технічних вишів і студентів останнього курсу навчання.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

Обов’язки:

 • компонування і взаємне ув’язування деталей і вузлів (забезпечення компактності проєктованих конструкцій та агрегатів, зручності їхнього огляду й обслуговування);
 • розробка й оформлення конструкторської документації (креслень і моделей деталей та складальних одиниць, специфікацій);
 • координація дій із проєктними групами з міцності і/або технологічної підтримки, оптимізація конструкцій для забезпечення загальних вимог до виробу;
 • конструкторський супровід виробництва.

Загальні вимоги до претендентів:

 • вища технічна освіта (переважно, авіаційна або в галузі конструювання й виробництва деталей із композитних матеріалів);
 • практичний досвід випуску конструкторської документації відповідно до стандартів її розробки, оформлення й обігу;
 • володіння англійською мовою на рівні не нижче Pre-intermediate;
 • навички застосування графічних додатків для 3D моделювання (бажано мати досвід роботи в CATIA);

Додаткові переваги мають претенденти, які володіють професійними знаннями з питань:

 • конструкції літака;
 • принципів проєктування стільникових конструкцій, деталей із композитних матеріалів і пластмас;
 • конструкцій, механізмів кріплення і способів установлення елементів інтер’єра салону транспортного засобу (повітряний, водний, наземний транспорт);

а також навичками:

 • проєктування агрегатів із композитних матеріалів.
Інженер з експлуатаційної підтримки

Розглядаємо претендентів, які опанували компетенції у сферах експлуатаційної підтримки й технічного обслуговування літаків комерційної авіації, підтримання льотної придатності цивільних повітряних суден.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

Обов'язки:

 • участь у розробленні рішень та підготовці технічної документації із розрахунку на міцність елементів конструкції літака, а також у випуску технічної ремонтної документації;
 • підготовка й оформлення повідомлень, сервісних листів, сервісних бюлетенів або інших видів технічної інформації за результатами доопрацювання конструкції повітряного судна та внесення змін до експлуатаційної / ремонтної документації;
 • обробка отриманих запитів у координації із суміжними проєктними групами, підприємствами й організаціями, у тому числі з розробниками й виробниками літаків, постачальниками обладнання, експлуатантами повітряних суден, компаніями з технічного обслуговування та ремонту авіатехніки.

Загальні вимоги до претендентів:

 • вища технічна освіта (переважно, авіаційна);
 • не менш як 3-річний досвід роботи з технічного обслуговування літаків у штаті авіакомпанії або MRO провайдера;
 • навички роботи з АММ і SRM;
 • практика застосування основних нормативних документів міжнародного повітряного права з питань сертифікації, експлуатації та технічного обслуговування літаків цивільної авіації;
 • володіння англійською мовою на рівні не нижче Intermediate.

Навички та знання, що забезпечують претендентам додаткові переваги:

 • досвід роботи з конструкторською документацією;
 • упевнене виконання базових проєктувальних розрахунків на міцність;
 • обізнаність із конструктивними відмінностями повітряних суден цивільного флоту Boeing.
Інженер із міцності

Розглядаємо претендентів із досвідом роботи в галузі розрахунків на міцність конструкцій для авіабудування та інших галузей машинобудування, а також випускників технічних ВНЗ і студентів останнього курсу навчання.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

Обов’язки:

 • проведення аналізу міцності конструкцій літака на стадії проєктування;
 • проведення аналізу міцності конструкцій із дефектами, що виникли в процесі виробництва й експлуатації;
 • виконання розрахунків конструкцій на живучість;
 • координація дій із групами конструкторів і/або технологів із метою оптимізації конструкцій і забезпечення загальних вимог до виробу.

Загальні вимоги до претендентів:

 • вища технічна освіта (переважно «Динаміка й міцність машин», «Прикладна механіка» або інші спеціальності за неодмінної наявності практики застосування знань із перерахованих нижче курсів);
 • навички застосування знань із курсів: теоретична механіка (визначення центру ваги тіла, реакцій опор, аналіз незмінності і ступеня статичної невизначеності конструкцій тощо), деталі машин (перевірка міцності болтових, клепаних та інших з’єднань), матеріалознавство (механічні властивості сталевих, алюмінієвих і титанових сплавів), опір матеріалів (аналіз міцності й жорсткості статично визначених і невизначених систем);
 • впевнена побудова епюр внутрішніх силових чинників усіх видів для довільних зовнішніх навантажень, визначення геометричних характеристик поперечних перерізів будь-якої форми (центрів ваги, положення головних осей, моментів і радіусів інерції, статичних моментів тощо), проведення розрахунків балок на міцність і жорсткість (визначення прогинів і кутів поворотів) під час розтягування, згинання, кручення, стійкості, складного опору;
 • володіння англійською мовою на рівні Elementary.

Додаткові переваги дістають претенденти, які мають практичні навички з таких робіт:

 • розрахунки на міцність типових з’єднань;
 • розрахунки на міцність ферменних конструкцій і тонкостінних елементів;
 • аналіз міцності деталей із концентраторами напружень;
 • аналіз міцності деталей, що деформуються НЕпружно (у тому числі із застосуванням методу редукційних коефіцієнтів);
 • аналіз міцності деталей із використанням будь-яких програмних пакетів на базі МСЕ/МКЕ (вибір адекватних умов закріплення й навантаження, типів скінченних елементів, їхніх властивостей, розміру й форми, типу розрахунку та критеріїв міцності);
 • розрахунок деталей і конструкцій на міцність від втоми;
 • аналіз живучості конструкцій;

а також знаннями:

 • конструкції літака.
Інженер-технолог із матеріалів і процесів

Розглядаємо претендентів із досвідом роботи інженером-технологом (виготовлення агрегатів із неметалевих, у тому числі композитних матеріалів) в авіаційній та інших галузях промисловості, а також випускників технічних вишів.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

Обов'язки:

 • визначення допустимості застосування тих чи інших матеріалів у конструкціях елементів інтер'єра літака, а також припустимості поєднання в одній конструкції різних матеріалів;
 • перевірка конструкторської документації на відповідність сертифікаційним вимогам із горючості, токсичності та димовиділення (креслення, специфікації вузлів і агрегатів, виробничі інструкції);
 • розробка для інженерів-конструкторів довідкової документації із застосування матеріалів;
 • складання, за потреби, запитів на проведення випробувань на вогнестійкість різних матеріалів та їхніх сполук.

Загальні вимоги до кандидатів:

 • вища технічна освіта, бажано авіаційна (технологія виробництва деталей і агрегатів із неметалевих, у т.ч. композиційних матеріалів);
 • навички підготовки вимог до деталей і складальних одиниць;
 • досвід роботи з технічною документацією відповідно до вимог і норм із розробки, оформлення та обігу документів; бездоганне читання конструкторської документації;
 • володіння англійською мовою на рівні не нижче «Intermediate» (упевнене читання й переклад текстів, у тому числі технічних, здатність вести ділове листування з колегами та замовником, обговорювати робочі питання у форматах усної ділової комунікації);
 • робота в додатках Microsoft Office (Excel, Outlook, PowerPoint) на рівні упевненого користувача;
 • уважність, відповідальність, добра пам'ять, технічна ерудиція.

Додаткові переваги дістають претенденти, які мають навички:

 • роботи в системах автоматизованого проєктування SOLIDWORKS, AUTOCAD, UNIGRAPHICS;
 • розробки технологічних процесів виготовлення елементів інтер'єра літака з неметалевих матеріалів;

а також знання:

 • конструкції літака;
 • номенклатури матеріалів, що застосовуються в авіабудуванні.
Back-end Engineer

We are looking for experienced Software Engineers that are passionate about building new technologies for digital transformation driving innovation in the aviation industry. 

Місто: Київ

Статус: Відкрита

The research and software prototyping projects include elements of machine learning, analysis of big data, and deriving insights behind multiple data sources. Technologies can include image recognition & computer vision, automatic speech recognition, natural language processing, and data science. The candidates will apply these methods and technologies to real-world challenges of the aviation industry.

Responsibilities:

 • Performs development, maintenance, and unit tests for a software computer software configuration item by utilizing software development environments and programming languages in order to implement design and satisfy allocated requirements.
 • Performs code walkthroughs. Develops/decomposes, documents and maintains designs for a software computer software component consistent with the defined architecture and requirements/regulations by applying established methods and practices.
 • Ensures application of best practices.
 • Supports integration efforts of complex systems, applying comprehensive knowledge of system domain areas to resolve complex integration issues.
 • Prioritizes development tasks and supports detail design reviews.
 • Performs computer software component requirements change assessment.
 • Supports requirements team lead in negotiating computer software configuration item interfaces and Requirements.
 • Participates in internal and external design reviews, when required.

The ideal candidate for the Staff Back-end Engineer will possess the following skills and experience:

 • Programming experience: JAVA 8 (Spring/Boot), JAVA 10, Python, Jama, Jira, Taiga, Trello, Docker, SonarQube, IntelliJ IDEA/Eclipse, Spring Cloud, Spring Security, JPA, Coverity, Git, Jenkins, Container orchestration.
 • Development experience: Agile Software Development, Server-side tools and service infrastructures, Microsoft Azure will be a plus, Docker containers, RESTful APIs, software architecture , testing & debugging, unit testing, expertise with multi-threading and concurrency, experience with hybrid desktop applications will be a plus.
 • Database experience: MySQL, MongoDB, Oracle, SQLServer, Apache, Linux NoSQL: datastream processing: KAFKA, SPARK, etc. is a plus; ontology engineering (RDF, SPARQL, Apache Jena) would be a plus.

General requirements:

 • Develop and manage API resources across devices
 • Understanding of system architecture & data science, understanding of cloud development
 • Application development that provides support, security, and content-management for the front-end
 • Familiarity with front-end web technologies
 • Adept at problem-solving & critical thinking, attention to detail
 • Good communication skills and teamwork
 • Good understanding of the project and software development lifecycle, preferably experience in Agile/Scrum methodology
 • Strong English skills, written and spoken

We offer:

 • The opportunity to work with the biggest players in the aviation world
 • Direct influence on the future of aviation
 • Working in the international team
 • Care of your body, soul, and well-being
 • After work activities
Front-end Engineer

We are looking for experienced Software Engineers that are passionate about building new technologies for digital transformation driving innovation in the aviation industry.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

The research and software prototyping projects include elements of machine learning, analysis of big data, and deriving insights behind multiple data sources. Technologies can include image recognition & computer vision, automatic speech recognition, natural language processing, and data science. The candidates will apply these methods and technologies to real-world challenges of the aviation industry.

Responsibilities:

 • Performs development, maintenance, and unit tests for a software computer software configuration item by utilizing software development environments and programming languages in order to implement design and satisfy allocated requirements.
 • Performs code walkthroughs. Develops/decomposes, documents and maintains designs for a software computer software component consistent with the defined architecture and requirements/regulations by applying established methods and practices.
 • Ensures application of best practices.
 • Supports integration efforts of complex systems, applying comprehensive knowledge of system domain areas to resolve complex integration issues.
 • Prioritizes development tasks and supports detail design reviews.
 • Performs computer software component requirements change assessment.
 • Supports requirements team lead in negotiating computer software configuration item interfaces and Requirements.
 • Participates in internal and external design reviews, when required.

The ideal candidate will possess the following skills and experience:

 • Programming experience: Jira, Angular or React, Coverity, Git, Jenkins, Python, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, JavaScript libraries, Bootstrap, Type Script, Material UI, Trello.
 • Development experience: Agile Software Development, Server-side tools and service infrastructures, Microsoft Azure will be a plus, Docker containers, RESTful APIs, testing & debugging, unit testing, acceptance testing, expertise with multi-threading and concurrency, cross-browser development, responsive & mobile design, experience with hybrid desktop applications will be a plus.

General requirements:

 • Creativity and willingness to learn;
 • Basic understanding of user interface design and user experience;
 • Basic understanding of the user using tools such as user personas and golden thread;
 • Adept at problem-solving & critical thinking, attention to detail;
 • Good communication skills and teamwork;
 • Good understanding of the project and software development lifecycle, preferably experience in Agile/Scrum methodology;
 • Strong English skills, written and spoken.

We offer:

 • The opportunity to work with the biggest players in the aviation world
 • Direct influence on the future of aviation
 • Working in the international team
 • Care of your body, soul, and well-being
 • After work activities
Інженер-конструктор систем літака

Розглядаємо претендентів, які мають досвід розробки систем літака, вертольоту, інших транспортних засобів та продуктів машинобудування, а також випускників технічних ВНЗ і студентів останнього курсу навчання.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

Обов'язки:

 • компонування і взаємне ув’язування деталей і вузлів (забезпечення компактності проєктованих конструкцій та агрегатів, зручності їхнього огляду й доступності для обслуговування);
 • розробка й оформлення конструкторської документації (креслень і моделей деталей та складальних одиниць, специфікацій);
 • координація дій із проєктними групами з міцності і/або технологічної підтримки, оптимізація конструкцій для забезпечення загальних вимог до виробу;
 • конструкторський супровід виробництва.

Загальні вимоги до претендентів:

 • вища технічна освіта (переважно, авіаційна або в галузі конструювання технічних систем);
 • практичний досвід випуску конструкторської документації відповідно до стандартів її розробки, оформлення та обігу;
 • володіння англійською мовою на рівні не нижче Pre-intermediate.
 • навички застосування графічних додатків для 3D моделювання (бажано мати досвід роботи в CATIA);

Додаткові переваги дістають претенденти, які мають професійні знання з таких питань:

 • конструкція літака;
 • системи літака (у тому числі електрична, гідравлічна, паливна, життєзабезпечення, керування літаком);
 • типи бортового обладнання, методи монтажу і з’єднання електричних джгутів, розміщення і кріплення обладнання;

а також навички:

 • читання принципових електричних схем.

Інженер-конструктор планера повітряного судна

Розглядаємо претендентів, які мають досвід розробки конструкції планера літака або вертольоту, а також випускників вищих технічних навчальних закладів і студентів останнього курсу навчання.

Місто: Київ

Статус: Відкрита

Обов'язки:

 • компонування і взаємне ув’язування деталей і вузлів (забезпечення компактності проєктованих конструкцій та агрегатів, зручності їхнього огляду й обслуговування);
 • розробка та оформлення конструкторської документації (креслень і моделей деталей та складальних одиниць, специфікацій);
 • координація дій із проєктними групами з міцності і/або технологічної підтримки, оптимізація конструкцій для забезпечення загальних вимог до виробу;
 • конструкторський супровід виробництва.

Загальні вимоги до претендентів:

 • вища технічна освіта (переважно, авіаційна);
 • практичний досвід випуску конструкторської документації відповідно до стандартів її розробки, оформлення й обігу;
 • володіння англійською мовою на рівні не нижче Pre-intermediate.
 • навички використання графічних додатків для 3D моделювання (бажано мати досвід роботи в CATIA);
 • знання номенклатури конструкційних матеріалів та їхніх властивостей;

Додаткові переваги дістають претенденти, які мають професійні знання з питань:

 • конструкції літака;
 • складальних процесів;

а також навички:

 • проєктування каркасних деталей (кронштейни, листові деталі, механічно оброблювані деталі машин);
 • проведення базових проєктувальних розрахунків на міцність.