ПОЛІТИКА ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Загальні положення

Політику компанії Прогрестех-Україна щодо обробки персональних даних (далі - "Політика") видано відповідно до чинного Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 1 червня 2010 р.

Ця Політика застосовується щодо будь-якої персональної інформації, котру Прогрестех-Україна може отримати від фізичних і юридичних осіб у процесі партнерської чи ділової взаємодії або під час доступу й користування вебсайтом https://progresstech.ua.

Політика також стосується умов використання cookies – інформаційних файлів із функцією їхнього збереження у вебпереглядачі (браузері), у пам’яті персонального комп’ютера або смартфона, чи іншого портативного електронного пристрою з доступом до мережі Інтернет. Їхня інформація слугує, зокрема, для розпізнання налаштувань відвідувача вебсайту та фіксації його користувацьких уподобань. Такі файли ідентифікують користувача сайту, але не розкривають його особу.

В окремих випадках особистісна, зокрема контактна, інформація користувачів вебсайту https://progresstech.ua також захищається сервісом reCAPTCHA й Політикою приватності компанії Google.

У цьому документі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

вебсайт – сукупність пов’язаних між собою структурованих цифрових інформаційних матеріалів (текстових, графічних, аудіовізуальних), а також комп’ютерних програм і баз даних, що забезпечують їхню доступність в Інтернеті за мережевою адресою https://progresstech.ua;

власник персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їхньої обробки;

згода суб'єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) про надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їхньої обробки, висловлене у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;

знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких без використання додаткової інформації неможливо визначити приналежність персональних даних конкретному користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;

ідентифікована фізична особа – фізична особа, яка може бути ідентифікована безпосередньо або опосередковано, зокрема, через таку ідентифікаційну інформацію, як ім'я, ідентифікаційний номер, дані про місце розташування, ідентифікатор у мережі Інтернет (онлайн ідентифікатор), або за допомогою одного чи кількох факторів, що відображають фізичну, фізіологічну, генетичну, психологічну, соціально-економічну або культурну ідентичність фізичної особи;

користувач – відвідувач вебсайту https://progresstech.ua;

обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання й поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

одержувач персональних даних – фізична або юридична особа, у тому числі третя особа, якій надаються персональні дані;

персональні дані – відомості про фізичну особу, яка вже є ідентифікованою або може бути ідентифікована точно й однозначно;

розпорядник персональних даних – фізична або юридична особа, якій надано право власником персональних даних або уповноважено законом обробляти ці дані від імені власника;

суб'єкт персональних даних – фізична особа (у тому числі користувач), персональні дані якої обробляються;

третя особа – будь-яка особа, за винятком суб'єкта, власника чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій власник або розпорядник передає персональні дані.

Прогрестех-Україна як суб'єкт відносин, пов'язаних із персональними даними

Прогрестех-Україна є власником персональних даних, отриманих безпосередньо від суб'єкта персональних даних. Прогрестех-Україна також може виступати розпорядником персональних даних, отриманих від іншої особи, котра бере на себе усі ризики, зумовлені потенційними претензіями з боку суб’єктів персональних даних.

Персональні дані, які обробляє Прогрестех-Україна

Прогрестех-Україна отримує та обробляє різні категорії персональних даних, які, серед іншого, можуть містити ім'я, IP-адресу й адресу електронної пошти, номер телефону, відомості про освіту й професійну діяльність кандидатів на участь в освітніх програмах Прогрестех-Україна та претендентів на вакантні посади в компанії.

Прогресстех-Україна також послуговується знеособленими даними про відвідувачів вебсайту (у тому числі cookies файлами), що обробляються за допомогою програмного пакету Google Аналітика й інших сервісів інтернет-статистики.

Мета обробки персональних даних 

Для Прогрестех-Україна пріоритетними цілями отримання й обробки персональних даних, у тому числі cookies файлів, є

  • посилення безпеки й попередження збоїв у роботі корпоративного вебсайту, забезпечення ефективної перевірки особи користувача, який вступає в інтерактивну взаємодію із сайтом, та налаштування з ним надійного зворотного зв’язку;
  • організація через вебсайт набору на вакантні посади в Прогрестех-Україна та добору слухачів інженерних освітніх програм компанії,
  • поліпшення користувацького досвіду, зокрема, виявлення уподобань користувача через аналіз частотності відвідування розділів і окремих сторінок вебсайту, оптимізація його змісту й функціональності, пришвидшення доступу користувача до пріоритетної для нього інформації.

Правові підстави обробки персональних даних

Прогрестех-Україна обробляє персональні дані тільки в разі надання суб'єктом персональних даних згоди на їхню обробку.

Користувач може надати таку згоду безпосередньо на сайті https://progresstech.ua через заповнення й надсилання відповідних форм зворотного зв’язку, форм реєстрації або подання заявки.

Знеособлені дані Прогрестех-Україна обробляє за погодження користувача та у разі, якщо це дозволено налаштуваннями його вебпереглядача (увімкнено збереження cookies і використання технології JavaScript).

Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, спрямувавши Прогрестех-Україна повідомлення електронною поштою на адресу ukr@progresstech.ua із позначкою "Відкликаю згоду на обробку персональних даних".

Захист приватності персональних даних у процесі їхньої обробки

Безпека персональних даних, що обробляються Прогрестех-Україна, забезпечується через правові, організаційні й технічні засоби, спрямовані на виконання в повному обсязі вимог національного законодавства у сфері захисту персональних даних.

Прогрестех-Україна вживає, зокрема, усіх можливих заходів із попередження доступу неуповноважених осіб до персональних даних суб’єкта (у тому числі користувача).

Персональні дані без згоди суб’єкта за жодних умов не буде передано третім особам, за винятком випадків, пов'язаних із виконанням чинного законодавства.

Передання персональних даних на територію іноземної держави, органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або юридичній особі – здійснюється компанією Прогрестех-Україна лише на підставі наочної згоди суб’єкта персональних даних на їхнє передавання.

Прикінцеві положення

У разі виявлення неточностей у персональних даних користувач може актуалізувати їх самостійно через відповідне електронне повідомлення на адресу ukr@progresstech.ua із позначкою "Актуалізація персональних даних".

Користувач може дістати будь-які роз'яснення щодо обробки його персональних даних через звернення до Прогрестех-Україна електронною поштою за адресою ukr@progresstech.ua.