Прогрестех-Україна і КПІ запускають 5 нових сертифікатних програм дуальної форми навчання

Прогрестех-Україна і КПІ запускають 5 нових сертифікатних програм дуальної форми навчання

Прогрестех-Україна і КПІ ім. Ігоря Сікорського посилюють дуальний складник спільних освітніх проєктів із підготовки інженерів і запускають 5 нових сертифікатних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Формування груп слухачів почалося у квітні, заняття стартують восени, на початку 2022-2023 навчального року.

Сертифікатна програма (СП) є комплексом пов'язаних між собою освітніх компонентів, спрямованих на поглиблену професійну підготовку слухачів відповідно до актуальних потреб економіки та запитів високотехнологічного бізнесу. Участь у СП доступна як здобувачам вищої освіти КПІ, так і зовнішнім слухачам, які не є студентами Київської політехніки.

Партнерами Прогрестех-Україна у створенні нових програм дуальної форми освіти стали 5 навчально-наукових підрозділів КПІ: Механіко-машинобудівний інститут, Інститут аерокосмічних технологій, Приладобудівний факультет, Факультет електроніки та Радіотехнічний факультет.

Спільно з ними компанія започаткувала 2022 року такі СП:

●  Літакобудування (за спеціальністю 131 Прикладна механіка);
●  Прикладна інженерія авіа- та ракетобудування (134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка);
●  Комп'ютерно-інтегровані технології конструювання (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології);
●  Електроніка  цивільних літаків (171 Електроніка);
●  Радіоелектронні засоби авіаційної техніки (172 Телекомунікації та радіотехніка).

Освітніми компонентами кожної із сертифікатних програм, що реалізуються за участю Прогрестех-Україна, є ретельно підібрані вибіркові навчальні дисципліни, а також переддипломна практика в компанії. Опанування запропонованих дисциплін дасть змогу слухачеві здобути знання і фахові компетенції, необхідні для роботи на інженерній посаді в Прогрестех-Україна та для участі в міжнародних аерокосмічних проєктах.

Певну сертифікатну програму студент обирає через реалізацію свого права на вільний вибір навчальних дисциплін. Тож формування груп слухачів бакалаврських СП відбувається на 2-му курсі навесні (IV семестр) у період запису студентів на вибіркові дисципліни. Навчання триватиме протягом 3-4 курсів. Освітні послуги слухачам надаватимуть викладачі відповідних кафедр університету та фахові спеціалісти Прогрестех-Україна.

Залежно від наявних ризиків життю і здоров'ю здобувачів освіти й викладачів, зумовлених війною РФ проти України, заняття восени цього року відбуватимуться в одному із трьох форматів – дистанційному, очному чи гібридному (змішаному).

Успішне завершення навчання буде посвідчено окремим сертифікатом університетського зразка на додаток до традиційного диплому про здобуття вищої освіти.