Дуальна освіта

Ми допомагаємо технічним вишам готувати фахівців, здатних самостійно швидко і якісно вирішувати складні інженерні завдання. А майбутнім випускникам – даємо шанс підвищити свою конкурентоздатність на ринку праці та максимально підготуватися до майбутньої інженерної роботи.

Як ми це робимо? Спільно з провідними технічними університетами Прогрестех-Україна створила комплекс програм дуального навчання. Вони дають студентам додаткові професійні знання й практичні навички у сфері високоінтелектуальних інженерних технологій.

У цій роботі наші ключові партнери – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (КПІ), Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут” (ХАІ), Національний авіаційний університет (НАУ, Київ) і багато інших ЗВО країни.

До підтримки спільних з університетами навчальних програм ми залучили і свого основного замовника – компанію Boeing.

А почалося все 2014 року зі створення Спільного навчально-наукового центру КПІ і Прогрестех-Україна (з 2022 року – Центр дуальної освіти КПІ та Прогрестех-Україна). Центр став універсальним майданчиком для реалізації більшості наших освітніх проектів. Потім поступово розширилися географія, перелік і спрямованість програм.

Цільова підготовка магістрів
Цільова підготовка магістрів

У партнерстві з технічними університетами ми реалізуємо програми цільової підготовки магістрів для компанії. Їхні учасники мають можливість поєднати навчання в магістратурі з роботою в Прогрестех-Україна на посаді інженера й отримати реальний досвід участі в проектах компанії.

Зокрема, у Києві дуальна підготовка магістрів здійснюється на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського за однією з двох спеціалізацій: "Динаміка й міцність машин" або "Технології виготовлення літальних апаратів". Заявку на дуальне навчання можуть подати випускники будь-якого технічного вишу України з дипломом бакалавра.

Спільна з КПІ магістерська програма має європейський сертифікат акредитації інженерної освіти. Тож кваліфікація її випускників визнається в усіх країнах ЄС і за межами Євросоюзу.

Курси підготовки до працевлаштування
Курси підготовки до працевлаштування

Прогрестех-Україна запровадила низку програм поглибленої інженерної підготовки студентів-старшокурсників і випускників технічних університетів до роботи у провідних конструкторських центрах високотехнологічних галузей промисловості.

Так, заняття київських курсів “Основи конструювання авіаційної техніки” від літа 2014 р. проходять на базі Центру дуальної освіти КПІ та Прогрестех-Україна.

2021 року було запущено 8-місячну Програму інженерного розвитку "Проєктування й аналіз елементів авіаційних конструкцій" із переважно дистанційним форматом студіювання, доступним слухачам у всіх регіонах України. Складниками програми також є традиційні офлайн-заняття на базі Харківського і Дніпровського навчальних центрів Прогрестех-Україна

Модернізація навчального процесу в технічних ВНЗ
Модернізація навчального процесу в технічних ВНЗ

Спільно з технічними вишами ми модернізуємо освітні програми і зміст навчальних курсів, беремо на практику в нашому конструкторському центрі студентів університетів – партнерів.

Компанія також сприяла створенню в КПІ двох нових магістерських спеціалізацій, затребуваних сучасним ринком інженерних послуг: “Технологія виробництва літальних апаратів” та “Інформаційні системи й технології в авіабудуванні”.

Одночасно викладачі випускаючих кафедр отримали можливість підвищити кваліфікацію на базі навчального центру компанії та пройти ознайомче стажування на заводах нашого партнера – компанії Boeing.

Розвиток освітньої інфраструктури вишів
Розвиток освітньої інфраструктури вишів

Для запровадження сучасних технологій у навчальний процес Прогрестех-Україна надає підтримку технічним вишам у переоснащенні лабораторій і навчальних класів, у випуску навчально-методичних посібників.

Наприклад, Центр дуальної освіти на базі КПІ обладнано сучасною комп’ютерною технікою, він отримав ліцензії на програмне забезпечення CATIA V6.

Це дало можливість Київській політехніці однією з перших у Східній Європі й першою в Україні ввести в навчальний процес використання CAD/CAM/CAE системи нового покоління, визнаної стандартом для провідних інженерних центрів авіаційної індустрії.